12 kwietnia br. wejherowskie więzienie gościło grupę studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, która przybyła do jednostki pod opieką mjr. dr. Pawła Zienkiewicza.

Historia wejherowskiego aresztu od 1877 roku

W trakcie wizyty studenci poznali bogatą historię aresztu rozpoczynając od daty powstania jednostki, poprzez drugą wojnę światową i jej zakończenie - aż do czasów teraźniejszych. Zostali zapoznani również ze strukturą organizacyjną oraz przeznaczeniem jednostek penitencjarnych.

„Teren ścisły” w praktyce

W dalszej części spotkania grupa zwiedziła jednostkę, doświadczając czym jest więzienie, co zaowocowało licznymi pytaniami na temat odbywania kary i tymczasowego aresztu przez osoby pozbawione wolności. Wiedzę z zakresu działań ochronnych popartymi przykładami z „życia”, przedstawił chor. Mirosław Klebba – dowódca zmiany pełniący w tym dniu służbę. Grupa odwiedziła również więzienną kaplicę, gdzie miała możliwość rozmowy z kapelanem Arturem Jadanowskim, który w wejherowskim więzieniu udziela posług. 

Promocja zatrudnienia w Służbie Więziennej

Dalszą część spotkania kontynuowano w sali widzeń, gdzie studenci uzupełnili zdobytą wiedzę. Spotkanie zakończono promocją zatrudnienia w Służbie Więziennej, wówczas poinstruowano o działaniach niezbędnych do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i samego zatrudnienia. Przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego, uposażenia, nagród jubileuszowych, dofinansowania, jakie może otrzymać funkcjonariusz, urlopu, jaki mu przysługuje, pomocy mieszkaniowej, równoważników pieniężnych oraz nabycia praw emerytalnych.

Studia wyższe z wymiarem sprawiedliwości

Informacyjnie przedstawiono ofertę Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, zasady rekrutacji, przebieg kształcenia, a także perspektywy zawodowe po zakończonej edukacji w powyższej szkole wyższej.

W miłej i przyjaznej atmosferze

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze obustronnego zainteresowania, ogromnej ilości pytań, zdyscyplinowania i wysokiej kultury osobistej sprawiając, iż kolejna wizyta na terenie jednostki była miłym doświadczeniem dla obydwu stron.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej