Studenci Koła Naukowego Socjologii i Psychologii Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, pod opieką mgr Mateusza Schmidta odwiedzili wejherowskie więzienie.

Przeszłość i teraźniejszość

W trakcie wizyty studenci poznali historię aresztu - od daty powstania jednostki, poprzez drugą wojnę światową i jej zakończenie, do czasów teraźniejszych.

Teren ścisły bez tajemnic

Studenci mieli możliwość wejścia na „teren ścisły”. Oddział mieszkalny i znajdujące się tam cele wzbudzały emocje. Wrażenie zrobiła cela zabezpieczająca, najbardziej dolegliwy z dostępnych środków przymusu bezpośredniego. Podczas osobistego doświadczania studenci uzyskali obszerną wiedzę dotyczącą warunków tymczasowego aresztowania oraz odbywania kary pozbawienia wolności. Kilkugodzinne spotkanie dało możliwość przybliżenia specyfiki pracy resocjalizacyjnej.

Promocja zatrudnienia w Służbie Więziennej

Spotkanie zaowocowało ogromną ilością pytań dotyczących zatrudnienia w Służbie Więziennej. Zainteresowanych poinstruowano o działaniach niezbędnych do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i wynikających korzyści z zatrudnienia w Służbie Więziennej.

Wspólne działania ...

Na początku roku wejherowskie więzienie podpisało porozumienie w KPSW w Wejherowie obejmujące współpracę w zakresie doradztwa, konsultacji, prowadzenia zajęć, praktyk studenckich.

… i wspólny cel

Celem porozumienia jest rozpoznanie rynku pracy oraz zbliżenie środowiska nauki i szkolnictwa wyższego ze środowiskiem praktyki, a przez to lepsze wykorzystywanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału.

 

Tekst: mjr Urszula Olszewska

Zdjęcia: mjr Urszula Olszewska, szer. Klaudia Reszke

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej