„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

Harcerze ze Stowarzyszenia Harcerskiego „Czarna 13” w Strzebielinie, przekazali na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie Betlejemskie Światełko Pokoju, którego tegorocznym hasłem jest „Światło Nadziei”

Akcję zapoczątkowano w roku 1986 w Austrii, kiedy to pierwszy płomień w wielkiej sztafecie dotarł z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Przekazywany w wiedeńskiej katedrze skautom z sąsiednich krajów, niesiony przez kraje wszystkich kontynentów, dziś swoim zasięgiem obejmuje prawie całą Europę.

Strzebielińscy „Strażnicy Światła” odebrali światełko od skautów w Zakopanem, którzy w kameralnym gronie otrzymali płomień od skautów słowackich a następnie przybyli pod mury tutejszej jednostki, dzieląc się tym symbolem ciepła, miłości, pokoju z funkcjonariuszami i pracownikami Aresztu Śledczego Wejherowie, umacniając nadzieję na lepsze jutro.

Lampion z symbolem braterstwa i pojednania, wystawiony będzie w sekretariacie jednostki, aby każdy z funkcjonariuszy i pracowników mógł w bezpieczny sposób zabrać światło do swojego domu.

 

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska, archiwum prywatne hm. Irena Lubocka 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej