W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbyły się ćwiczenia obronne, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dzięki czemu funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności w nagłej sytuacji kryzysowej.

Elementem manewrów była odmowa zejścia z pola spacerowego grupy osadzonych oraz wybuch pożaru w garażach jednostki. Do akcji wkroczyła grupa uderzeniowa, która, po nieudanych rozmowach z negocjatorami, skutecznie zneutralizowała bunt osadzonych. Kolejnym elementem ćwiczeń była symulacja pożaru na terenie garaży, gdzie przeprowadzono sprawną akcję ratowniczo – gaśniczą z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Wspólnie ćwiczenia niewątpliwie podniosły umiejętności precyzyjnego współdziałania pomiędzy poszczególnymi służbami mundurowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lokalnej społeczności a także wzmocniły proces decyzyjny, podejmowany przez kierownictwo poszczególnych formacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku.

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska 

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej