28 marca odbyło się spotkanie robocze mjr. Grzegorza Woscholskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z Jackiem Szulcem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Wejherowo, podczas którego określono wspólne działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska.

Ważny partner we współpracy ze Służbą Więzienną

We wrześniu ubiegłego roku pomiędzy Służbą Więzienną i Lasami Państwowymi, zacieśniła się współpraca zapoczątkowana spotkaniem ich przedstawicieli, gen. Jacka Kitlińskiego - Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Józefa Kubicy – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - której myślą przewodnią na kolejne lata jest zatrudnianie skazanych na rzecz lasów w całej Polsce.

Od Morza Bałtyckiego do Pradoliny Łeby – Redy

Nadleśnictwo Wejherowo położone jest na obszarze 2 powiatów i 9 gmin województwa pomorskiego. Jego granice wyznaczają: linia brzegowa Morza Bałtyckiego od północy, na wschodzie brzeg Zatoki Puckiej, południu Pradolina Łeby-Redy, od zachodu nieregularnie biegnącą linią rynny Jeziora Żarnowieckiego i doliny Piaśnicy, tworząc obszar około 60 tys.ha.

Osadzeni posprzątają lasy i koryto rzeki

W ramach porozumienia, skazani odbywający karę pozbawienia wolności w wejherowskiej jednostce, zostaną zaangażowani w porządkowanie terenów leśnych oraz do oczyszczania koryta rzeki Redy z zalegających odpadów komunalnych, celem utrzymania odpowiedniego stanu rzek i czystości zieleni w dolinie Piaśnicy. 

Zamierzone działania w procesie resocjalizacji skazanych

Realizacja działań stworzy szansę na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz pozwoli na wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności. Skazani zaangażowani natomiast we wspólny projekt, staną się aktywnym uczestnikiem prowadzonych działań resocjalizacyjnych, zmierzających do przywrócenia jednostkom niedostosowanym społecznie, prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem przy udziale przyrody, tak ważnej i potrzebnej w życiu każdego człowieka.

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej