Realizacja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2018 r.

7.jpg

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2018 zrealizowano siedem cykli szkoleniowych:

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt. "Monter izolacji budowlanych oraz elewacji wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej”,- 2 cykle

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt. "Malarz budowlanyz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej",

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt."Brukarz wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej",

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt."Posadzkarz glazurnik wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej",

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt."Zagospodarowanie terenów zoelonych wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej",

Cykl szkoleniowy obejmujący kurs pt."Konserwator powierzchni płaskich wraz z zajęciami aktywizacji zawodowej",

Łącznie w szkoleniach wzieło udział 84 osadzonych

Tekst i zdjęcia: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej