W ramach profilaktyki antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Wejherowie na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przeprowadził kolejne działania profilaktyczne w Ogniskach Wychowawczych w Rumi z pomocą psa specjalnego.

Współpraca Służby Więziennej z instytucjami pomocy społecznej 

Świadczona pomoc na rzecz PCPR Wejherowo wspomaga profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Celem współpracy jest ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) wśród najmłodszych.

Ryzyko używania substancji odurzających w okresie dojrzewania 

Fazowy przebieg procesów adolescencji, w którym dojrzewanie biologiczne o kilka lat wyprzedza dojrzewanie psychospołeczne dzieci, jest źródłem znacznego ryzyka rozwojowego. Dysharmonia rozwojowa w naturalny sposób zwiększa ekspozycję na różne formy ryzyka, w tym eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi oraz konflikty z władzą rodzicielską, szkołą i przepisami prawa.

Dla bezpieczeństwa najmłodszych

Areszt Śledczy w Wejherowie w odpowiedzi na apel dyrekcji placówki zaangażował się we wspólne działania zapobiegające różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

Trening umiejętności psa służbowego 

Neo – pies specjalny służący w Areszcie Śledczym w Wejherowie, w ramach wzajemnej współpracy, po raz kolejny mógł doskonalić swoje umiejętności poza murami jednostki penitencjarnej, przeszukując pomieszczenia ośrodka pod kątem narkotyków.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej