W czerwcu na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2019 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

7.jpg

To już trzeci cykl szkoleniowy w ramach POWER, jaki realizowano na terenie tutejszej jednostki w 2019 roku. Tą formą oddziaływań penitencjarnych  zostało dotychczas objętych 36 osadzonych. Cykl szkoleniowy  "Spawacz metoda mag"  jest  dedykowany osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności, urealnią możliwość podjęcia przez skazanych, po zakończeniu odbywania kary pozbawiania wolności, dobrze płatnej pracy.  Elementem uzupełniającym do zdobytych umiejętności zawodowych jest szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach którego kursanci uzyskają informacje na temat aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej