W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2018 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

7.jpg

To już szósty cykl szkolenowy w ramach POWER, jaki realizowano na terenie tutejszej jednostki w 2018  roku. Tą formą oddziaływań penitencjarnych  zostało dotychczas objetych 72 osadzonych.

Cykl szkoleniowy  "Malarz - budowlany"  jest  dedykowany osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce. Uczestnicy w trakcie jego trwania zdobywają  podstawowe umiejętności związane z wykonywaniem prac malarskich.  Elementem uzupełniającym do zdobytych umiejętności zawodowych jest szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach którego kursanci uzyskają informacje na temat aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Kurs jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacujnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tekst: Dariusz Kornak

Zdjęcia:  Rafał Matuszczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej