Mija rok od zawarcia porozumienia pomiędzy Aresztem Śledczym w Wejherowie, a Gminnym i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach którego skazani uczestniczyli w rozładunku i wydaniu 50 ton żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom powiatu wejherowskiego.

Skazani na drodze do zmian

Banki Żywności w całej Polsce pozyskują żywność, w tym produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, a także te niehandlowe w wadliwych opakowaniach, następnie magazynują produkty, aby na końcu, za pośredniostwem lokalnych instytucji dostarczyć żywność do osób, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, wejherowski areszt skierował skazanych przebywających na terenie jednstki do pomocy lokalnym instytucjom, przy rozładowywaniu i wydawaniu żywności.

Globalny problem

W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, na świecie 700 mln ludzi i jednocześnie, co roku do kosza trafia miliard ton żywności, co oznacza, że średnio na każdą osobę żyjącą na świecie przypadają 74 kg. wyrzuconego jedzenia każdego roku. Oprócz zepsutej żywności, częstym powodem takiego stanu rzeczy jest przecenienie możliwości konsumpcyjnych, wynikający z przygotowania lub zakupu zbyt dużej ilości, co w Polsce przekłada się na 5 mln. zmarnowanego pożywienia. Warto pamiętać, iż za każdym wyrzuconym jabłkiem, czy marchewką uruchamia się również łańcuch innych strat: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. A sporą część żywności przeznaczonej do wyrzucenia, można jeszcze wykorzystać - z pomocą przychodzą Banki Żywności, współpracujące z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Readaptacja skazanych połączona z aktywizacją zawodową

Współpraca na rzecz lokalnej społeczności ma na celu realizację zadań sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Wypełnia również zadania z zakresu aktywizacji społeczno zawodowej skazanych, a także wspiera osoby skazane, we własnych wysiłkach przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa.

Świadomość ekologiczna niezbędna dla zdrowej planety

Program readaptacji społecznej, który wypełniają skazani stanowi także wymierny cel w zwiększaniu świadomości ekologicznej, przy jednoczesnej edukacji osadzonych jak nie marnować żywności i prowadzić proekologiczny styl życia, decydujący o losie naszej planety.

 

Tekst/ zdjęcia/ grafika: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej