Areszt Śledczy w Wejherowie czynnie wpisuje się w działalność na rzecz powiatu wejherowskiego oraz Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W związku z tą współpracą jednostka została uhonorowana dwoma medalami.

Wyróżnienia te są wyjątkowym powodem do dumy. Okazuje się bowiem, że można łączyć pracę resocjalizacyjną nad osobami pozbawionymi wolności z pomocą tym, którzy jej potrzebują.

W związku z obchodami dwudziestej rocznicy pierwszych wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego, Areszt Śłedczy w Wejherowie został uhonorowany Medalem  20-lecia powiatu wejherowskiego. Osadzeni aresztu działają na rzecz społeczności lokalnej przede wszystkim wykonując prace  w organizacjach porządku publicznego oraz pomagając w ramach programów resocjalizacji sprzyjających readaptacji społecznej skazanych.

Kolejnym powodem do dumy jest Medal, przyznany wejherowskiej jednostce penitencjarnej z okazji jubileuszu dwudziestolecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, a który działa przy Areszcie Śledczym w Wejherowie również od dwudziestu lat. W związku z tym wydarzeniem Dyrektor jednostki ppłk Maciej Uchman, został również odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Związku KZEiR”.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej