Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, podpisał kolejną umowę, następstwem której skazani zostaną zatrudnieni przy produkcji szyb w firmie WWGlass.

Praca jako podstawowe źródło utrzymania każdego człowieka, nie jest wyłącznie sposobem na zapewnienie środków materialnych niezbędnych do życia - to także naturalna potrzeba, obowiązek społeczny i warunek własnego rozwoju.

I to przed wszystkim praca jest nieocenionym narzędziem w procesie readaptacji społecznej skazanych. Zatrudnienie obecne wśród osób pozbawionych wolności wyrabia nawyk pracy, uczy dyscypliny i cierpliwości. Główną rolą zatrudnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych jest przygotowanie osób pozbawionych wolności do współpracy i życia w otaczającym społeczeństwie. Zdobywanie nowych umiejętności wiąże się z umacnianiem zawodowego doświadczenia, niezbędnego i pożądanego po odbyciu kary.

To dzięki pracy, człowiek zostaje wprowadzony w układ stosunków w życiu społecznym a stały dochód jaki gwarantuje zatrudnienie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, ułatwia realizację pasji, pozwala planować wydatki, projektować przyszłość, spłacać finansowe zobowiązania.

Chociaż Areszt Śledczy w Wejherowie jest niewielką jednostką, to dziś może cieszyć się sukcesem, ponieważ w chwili obecnej zatrudnia 146 osadzonych. 

Podopieczni Aresztu Śledczego w Wejherowie, świadczą pracę m.in. w spółkach skarbu Państwa, firmach zewnętrznych, lokalnych instytucjach, które w porozumieniu z tutejszą jednostką realizują program powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy, po odbyciu kary pozbawienia wolności.

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska 

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej