Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach promocji zatrudnienia w Służbie Więziennej, na swoim terenie gościł młodzież z Zespołu Szkół w Redzie. W spotkaniu w sumie wzięło udział 49 uczniów klasy policyjnej, którzy swoją przyszłość bardzo poważnie chcieliby połączyć ze służbą. Po ukończeniu szkoły młodzież przeszkolona będzie z  zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę absolwentów LO w Redzie na pełnienie służby przede wszystkim w policji lub dalszą edukację w tym kierunku. Ukończenie szkoły w znacznym stopniu także ułatwi absolwentom, podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych.

W trakcie wizyty, młodzież poznała historię Aresztu Śledczego w Wejherowie, strukturę organizacyjną Służby Więziennej, zdobyła wiadomości z zakresu przeznaczenia jednostek penitencjarnych oraz wiedzę z zakresu odbywania kary i jej kolejnych etapów - od chwili przyjęcia osadzonego do jednostki, aż do chwili zwolnienia z ewidencji.

Celem utrwalenia informacji, uczniowie zwiedzili jednostkę, doświadczając m.in., czym jest jednostka penitencjarna, jak wyglądają oddziały mieszkalne jak wygląda cela izolacyjna, zabezpieczająca, łaźnia, zobaczyli też jak przebiegają godzinne spacery w czasie pobytu w izolacji.

Już w pierwszych chwilach po przekroczeniu bramy, wizyta wzbudzała niemałe emocje zarówno u uczniów jak i ich opiekunów.

W czasie poszczególnych dni wizyty, wiedzę z zakresu działań ochronnych przedstawili dowódcy kpt. Radosław Kanczkowski, chor. Adam Brill, chor. Mirosław Klebba. Obszerne wiadomości z zakresu procesu rekrutacyjnego do Służby Więziennej przedstawił funkcjonariusz działu kadr mjr Marek Drobiński.

W imieniu Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr. Grzegorza Woscholskiego, serdecznie zapraszamy do pracy w naszym zespole, po tak już niedalekim, ukończeniu szkoły.

 

tekst:kpt. Urszula Olszewska 

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej