W dniu 24 września 2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski w odpowiedzi na zaproszenie, wspólnie z mjr Alicją Kokoszką – Drobińską kierownik działu ewidencji, uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Znajdujący się dotychczas na ulicy Jana Sobieskiego 302 Sąd Rejonowy w Wejherowie, od końca 2020r. ma swoją siedzibę na ulicy Wniębowstąpienia 4. W piątek 24.09 odbyło się jego uroczyste otwarcie m.in. z udziałem wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia, prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafała Terleckiego, władz miasta Wejherowa z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele oraz samorządowców powiatu wejherowskiego i puckiego oraz przedstawicieli służb mundurowych.

Symbolicznie, opiekę nad nową siedzibą sądu przekazała była prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie Ewa Kruk, obecnej Pani prezes Beacie Czabotar – Magulskiej, które z tej okazji złożyły podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Nowy budynek Sądu Rejonowego w Wejherowie ma powierzchnię ok. 8000m2 , 16 sal rozpraw, 102 pokoje biurowe, czytelnię akt, salę konferencyjną i szkoleniową, archiwum, przyjazny pokój przesłuchań, pokój dla matki z dzieckiem. Nowoczesny budynek sądu, jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zyskał także parking na 50 miejsc .

Zaproszeni goście zwiedzili nowy gmach sądu, pomimo, iż obecnie okazały i nowoczesny, stylistyką nawiązujący do zabytkowych budynków i kamienic otaczających jego mury. Z założenia inwestycja miała na celu przeniesienie poszczególnych wydziałów znajdujących się w sześciu budynkach na terenie Wejherowa i Pucka w jedno miejsce, celem poprawy warunków pracy oraz podniesienia jakości obsługi interesantów.

W holu budynku obyło się uroczyste przecięcie wstęgi, któremu przewodniczył wiceminister Michał Woś, uroczystość uświetnił występ zespołu Art’n’Voices.

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej