W ramach współpracy przy realizacji założeń programu readaptacji społecznej skazanych z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wejherowie, osadzeni z wejherowskiego więzienia zaangażowani zostaną do prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie biblioteki.

Praca społeczna w zamian za edukację 

W ramach wspólnej realizacji programu readaptacji społecznej skazanych pt. „Książka oknem na świat”, osadzeni będą uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych wzmacniających proces resocjalizacji.

Resocjalizacji poprzez sztukę

W ramach zawartego porozumienia aktorzy z grupy poetycko – teatralnej „Pod Sową” w Wejherowie, gościnnie z aktorami „Srebrnej Nitki” ze Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w spektaklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w reżyserii Wandy Kantackiej, swoim spektakularnym występem przygotowanym dla skazanych wejherowskiego więzienia, niewątpliwie przyczynili się do pogłębienia procesu resocjalizacji, uwrażliwiając swoim przekazem osoby pozbawione wolności, na otaczających ludzi, sztukę oraz piękno świata poprzez możliwość osobistego przeżywania.

 

Tekst/zdjęcie: mjr Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej