W związku z podjęciem prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę altany ogrodowej na placu zabaw w Sołectwie Lewinko, Areszt Śledczy w Wejherowie odpowiedział na prośbę Stowarzyszenia Gminy Lewinko, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, udzielając wsparcia lokalnej społeczności poprzez oddelegowanie podopiecznych tutejszej jednostki, do prac związanych z tą inicjatywą.

Cieszymy się, iż świadczona pomoc przy doposażeniu placu zabaw nie tylko przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców Sołectwa Lewinko ale także wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.

Wspólna akcja pozytywnie wpłynęła na ożywienie więzi społeczeństwa, wzmocniła aktywizację osadzonych oraz pozytywnie wyraziła się w życiu wsi i gminy.

 

tekst:kpt. Urszula Olszewska 

zdjęcia: Witold Brodziński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej