W murach wejherowskiej jednostki penitencjarnej odbyło się ślubowanie i mianowanie na funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mjr Grzegorz Woscholski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie pogratulował nowo przyjętym wyboru służby oraz życzył wytrwałości i sukcesów zawodowych w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste ślubowanie

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę.

W gotowości do pełnienia służby 

Nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy, którzy zasilą najliczniejszy dział wejherowskiego więzienia tj. dział ochrony czeka szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wypełniania codziennych obowiązków. Następnie pod opieką wykwalifikowanej kadry wzbogacą i pogłębią swoją wiedzę teoretyczną praktycznymi przykładami. Przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami dwa lata służby przygotowawczej, podczas której będzie określona przydatność do pełnienia obowiązków w szeregach Służby Więziennej.

Nowo przyjętych funkcjonariuszy witamy w szeregach naszej formacji, życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości i sukcesów na obranej ścieżce zawodowej!

 

Tekst/ zdjęcie: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej