Używanie substancji odurzających powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Istotne koszty społeczne tego zjawiska sprawiają, że coraz pilniejszą potrzebą staje się zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia używania środków odurzających we wszystkich grupach wiekowych. Szczególnie dotyczy to  dzieci i  młodzieży. Rozwój technologiczny powoduje łatwiejszy dostęp młodych ludzi do substancji psychoaktywnych i środków odurzających. Przeciwdziałanie temu zjawisku tworzone jest na każdym szczeblu administracji, począwszy od programów krajowych, poprzez programy wojewódzkie i gminne.

W ramach profilaktyki antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży, Areszt Śledczy w Wejherowie na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, przeprowadził działania profilaktyczne w Ogniskach Wychowawczych w Rumi z pomocą psa specjalnego.

Neo – pies specjalny, służący w Areszcie Śledczym w Wejherowie, zgodnie ze swoimi przeznaczeniem zaangażowany był do wyszukiwania zapachów, przeszukiwania pomieszczeń, bagażów na terenie Ognisk Wychowawczych pozostających pod pieczą PCPR w Wejherowie. Celem pracy psa specjalnego było wykrycie i zasygnalizowanie miejsc, gdzie mogą być ukryte substancje szkodliwe w ramach szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i odurzających.

W ramach świadczonej pomocy przez Areszt Śledczy w Wejherowie na rzecz PCPR Wejherowo, także nasz czworonożny „funkcjonariusz” Neo, prowadzony pod czujnym okiem przez swojego przewodnika Aleksandra, mógł doskonalić swoje umiejętności także poza murami jednostki penitencjarnej. Nabyte umiejętności w czasie szkolenia przygotowującego do służby, wzmacnianie są poprzez ciągłą współpracę i spójną relację pies-opiekun, także poza służbą. To dbanie o higienę psa, wyszkolenie i kondycję, na rzecz prowadzenia skutecznej profilaktyki antynarkotykowej.

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej