Z niecodzienną i groźną sytuacją spotkali się skazani z Aresztu Śledczego w Wejherowie. W czasie zatrudnienia w grupie zewnętrznej WARS S.A. , byli świadkami napadu epilepsji, która wystąpiła u jednego z pracowników spółki.

Natychmiastowa reakcja skazanych połączona z przeprowadzeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, przyczyniła się do uratowania życia osobie poszkodowanej.

Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy to podstawa, którą powinien posiadać każdy obywatel - może nie być nigdy wykorzystana, ale jak widać na powyższym przykładzie, może pojawić się w momencie najmniej oczekiwanym.

W takich sytuacjach my, jako Służba Więzienna widzimy głęboki sens w działaniach podejmowanych przez jednostki w zakresie edukacji z udzielania pierwszej pomocy, realizacji programów readaptacji społecznej skazanych, kształtujących wiedzę osób pozbawionych wolności z zakresu obowiązku ratowania życia.

Osadzeni Jacek T., Paweł N., Maciej B., Radosław M., wykazali się wzorową postawą, spełnili także swój obywatelski obowiązek a ich fachowa pomoc - doniosła dla poszkodowanego, nie bez znaczenia dla bliskich ofiary ukazuje, iż poprzez skuteczną edukację powiązaną z wykonaniem kilku prostych czynności, mogli podtrzymać zdrowie, uchronić poszkodowanego przed kalectwem a przede wszystkim, uratować bezcenny dar jakim jest - życie.

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej