Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej inspirowanej folklorem kaszubskim oraz beskidzkim.

 22 sierpnia.2018 roku  sala widzeń wejherowsiego aresztu, zamieniła się w salę koncertową.To własnie tu odbył sie szcególny koncer edukacyjno-muzyczny. "Muzyka jest w nas" bo pod takim tytułem odbyło się to wydarzenia, był okazją do kontaktu z żywa muyką zainspirowaną folklorem kaszubskimi i beskidzkim.

Wykonawcy: Urszula Mizia, Józef Broda, Janusz Kohut, Waldemar Szczypior.

Koncer zrealizowany został zorganizowany w ramach współpracy wejherowskiej jednostki z Centrum Kultury, Sportu, Turystyki w Gniewinie.

Projekt Muzyka jest w nas, otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA BLISKA 2018. 

Tekst: mjr Dariusz Kornak

Zdjecia:  Agnieszka Kowalewska-Śwircz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej