5 kwietnia br. funkcjonariusze z wejherowskiego aresztu na czele z mjr. Grzegorzem Woscholskim - dyrektorem jednostki, wspólnie z przedstawicielami powiatu wejherowskiego i służbami mundurowym: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przyłączył się do akcji sadzenia lasu, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Wejherowo w ramach projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, realizowanego przy współpracy z Lasami Państwowymi.

Wymiana doświadczeń i planów w otoczeniu przyrody

Rozumienia lasu najlepiej nauczyć się od leśników, którzy z zamiłowaniem i pasją w ramach wspólnej akcji opowiedzieli o swojej pracy. To właśnie leśnicy pracujący na co dzień w terenie: w deszczu, błocie, upale i kurzu najlepiej rozumieją las. Była to doskonała okazja, aby dowiedzieć się o ich pracy i niezwykłych doświadczeniach nabytych przez lata w otoczeniu przyrody.

Skazani na rzecz lasów

Nakreślono wspólne plany w ramach porozumienia z Lasami Państwowymi, której myślą przewodnią na kolejne lata jest zatrudnienie skazanych na rzecz lasów w całej Polsce.

Razem dla wspólnego dobra

Las jest modelem zrównoważonego rozwoju. Dostarcza ludziom korzyści zarówno materialnych jak i pozamaterialnych. Zaspokaja wszystkie ludzkie potrzeby. Wspólny dzień spędzony przy sadzeniu lasu był także doskonałą okazją do zadbania o środowisko, tak ważne dla naszego wspólnego dobra.

 

Tekst/ grafika: mjr Urszula Olszewska 

Zdjęcia: mjr Grzegorz Woscholski, mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej