W dniu 19 listopada delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Wejherowie złożyła kwiaty na grobie Błogosławionej Alicji Kotowskiej.

Dziewiętnastego listopada delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Wejherowie udała się do podwejherowskich Lasów Piaśnickich gdzie złożyła kwiaty na grobie Błogosławionej Alicji Kotowskiej.

 Wraz z wybuchem II Wojny Światowej, Las Piaśnicki  stał się miejscem fizycznej eliminacji Polskich działaczy patriotycznych. To właśnie w tym miejscu w oparciu o wcześniej przygotowane listy, Niemieccy okupanci, dokonywali masowych egzekucji. Wejherowskie więzienie stało się ostatnim po zatrzymaniu etapem selekcji przed zagładą.  Historycy szacują że Niemcy rozstrzelali w lesie Piaśnickim około 14 tysięcy osób .

Losu takiego doświadczyła również Błogosławiona Alicja Kotowska przełożona Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. 24 października 1939 roku aresztowana przez gestapo i osadzona w wejherowskiej jednostce penitencjarnej. Po krótkotrwałym pobycie (najprawdopodobniej w dniu 11 listopada 1939 roku), została rozstrzelana w Lesie Piaśnickim. 

11 listopada 1939 roku to również najprawdopodobniej dzień męczeńskiej śmierci księdza Edmunda Roszczynialskiego.

Edmund Roszczynialski - duchowny katolicki, udzielający się na rzecz duszpasterstwa więziennego, kaszubski działacz społeczno-kulturalny i charytatywny. Już w pierwszych dniach września 1939 roku zorganizował w Wejherowie konspiracyjną organizację charytatywną „Pomoc Polakom”. Niósł pomoc osadzonym w Wejherowskim  więzieniu księżom i działaczom patriotycznym.  Wspierał  rodziny pomordowanych w Lesie Piaśnickim. W dniu 30 października aresztowany przez gestapo i osadzony w wejherowskim więzieniu.  10 listopada przetransportowany do Lęborka i tam 11 lub 12 listopada, po torturach rozstrzelany w Cewicach.

Księdzu Edmundowi Roszczenialskiemu w dniu 28 czerwca, jako byłemu funkcjonariuszowi szczególnie zasłużonemu dla polskiego więziennictwa, Minister Sprawiedliwości nadał pośmiertnie złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. 11 listopada dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie ppłk Maciej Uchman w trakcie uroczystej Mszy świętej w Kościele pw. Trójcy Świętej odprawionej w ramach powiatowych obchodów 101. rocznicy odzyskania Niepodlegóści,  przekazał odznaczenie proboszczowi parafii celem upamietnienia księdza  Edmunda Roszczynialskiego, Dziekana i Probopszcza parafii w latach 1924-1939.

 

Tekst : Dariusz Kornak
Zdjęcia: Dariusz Kornak, Dorota Boguszewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej