Ostrzelanie bramy wjazdowej do jednostki przez grupę terrorystyczną, podłożenie ładunku wybuchowego pod aresztem to scenariusz ćwiczeń ochronno-obronnych jakie odbyły się dziś w Areszcie Śledczym w Wejherowie w ramach pierwszych, ogólnopolskich ćwiczeń Służby Więziennej - Jesień 2017.

26 października br. w Areszcie Śledczym w Wejherowie przeprowadzono ćwiczenia ochronno-obronne. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono je jednocześnie w kilkunastu jednostkach penitencjarnych w całej Polsce, a podstawowym założeniem wszystkich scenariuszy było zagrożenie zewnętrzne.

Głównym punktem scenariusza w wejherowskim areszcie był atak grupy terrorystycznej, która ostrzelała bramę wjazdową do jednostki oraz usiłowała wedrzeć się na jej teren poprzez wysadzenie ładunku wybuchowego podłożonego pod aresztem. Atak został odparty przy użyciu sił własnych AŚ Wejherowo oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W gaszeniu pożaru powstałego na skutek wybuchu brały udział dwie jednostki Straży Pożarnej.

Dowodzenie i współdziałanie

Głównym celem akcji było doskonalenie umiejętności dowodzenia kadry Służby Więziennej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego samej jednostki. Sprawdzano systemy łaczności i obiegu informacji. Funkcjonariusze Służby Więziennej doskonalili procedury współdziałania z innymi służbami mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Wejherowo.

Tego typu ćwiczenia odbywają się co roku we wszystkich więzieniach w Polsce, urealniają prawdopodobieństwo przewidywanych zagrożeń, utrwalają umiejętności i nawyki reagowania w rzeczywistych sytuacjach.

Monitoring

Przebieg całej akcji był obserwowany za pomocą monitoringu cyfrowego przez gen. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego SW. Na terenie jednostki ćwiczenia obserwowali przedstawiciele innych służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego oraz inspektorzy do spraw obronności. Bezpośredni nadzór na przebiegiem ćwiczeń sprawował płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okregowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Tekst: mjr Dariusz Kornak;

Zdjęcia: mł. chor Łukasz Zackiewicz, mjr Dariusz Kornak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej