W odpowiedzi na zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie, mjr Grzegorz Woscholski wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed obeliskiem Teodora Bolduana w 82 rocznicę jego śmierci. Teodor Bolduan - polski samorządowiec, burmistrz miasta Wejherowa, był czynnym i zaangażowanym na wielu płaszczyznach społecznikiem, zasłużonym dla lokalnej społeczności, był także członkiem Bractwa Kurkowego. Dynamiczną działalność burmistrza, dramatycznie przerwała II Wojna Światowa. Teodor Bolduan zgniął zamordowany w ramach Intelligenzaktion – akcji eliminacji polskich warstw inteligencji.

Po złożeniu kwiatów na miejscu kaźni, władze Miasta Wejherowo z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele, działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie przedstawiciele służb mundurowych m.in. straży miejskiej, wojska i leśnictwa wspólnie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim udali się na rondo zlokalizowane przy ulicy Strzeleckiej, celem dalszych uroczystości.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie kontynuje działalność przodków wpisując się aktywnie w życie kulturalne miasta Wejherowa od 185 lat. Skupia w swoich szeregach przedstawicieli kupiectwa, rzemiosła i przemysłu.

Do dziś zrzeszone bractwa podejmują liczne działania na rzecz lokalnej społeczności, doskonalą też kunszt strzelecki, przeprowadzają akcje charytatywne, uczestniczą w obchodach świąt państwowych i kościelnych, remontują i budują obiekty brackie. Z barwnym ceremoniałem brackim, występując w historycznych strojach aktywnie pomnażają dorobek kulturalny lokalnej społeczności.

Od dziś rondo przy ulicy Strzeleckiej, nosi imię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i zlokalizowane jest nieopodal miejsca gdzie w czasach swojej świetności znajdowała się strzelnica do dziś zapisana we wspomnieniach mieszkańców Wejherowa.

 

 

tekst: kpt. Urszula Olszewska

zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej