W odpowiedzi na wyrażone potrzeby klasy maturalnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, z pomocą Ewy Matusiak - doradcy edukacyjno - zawodowego, zainicjowano spotkanie na terenie szkoły, na którym mjr Urszula Olszewska - rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie, promowała zatrudnienie w Służbie Więziennej, udzielając porad uczniom i wskazując na możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.

Egzamin z dojrzałości

Dla większości uczniów kończących szkoły średnie, pomysł na dorosłą ścieżkę zawodową budzi wiele dylematów, a egzamin maturalny jest jedynie "papierowym testem", najważniejszymi - w dalszej perspektywie, są jednak odpowiedzialne wybory młodych ludzi, które weryfikują uzyskaną ocenę z „egzaminiu dojrzałości”.

Pomoc w nieoczywistych decyzjach

Decyzje podejmowane przez młodych ludzi są nakreślone wieloma czynnikami, które rzutują na dalszą zawodową przyszłość. Najważniejszą dzisiaj zdaje się być kwestia materialna, która w połączeniu z pasją i poświęceniem społeczeństwu może być przepisem na zawodowy sukces. Z pomocą w podjęciu obecnie nieoczywistych decyzji przychodzi Służba Więzienna, która daje możliwości uzyskania wysokich specjalizacji i gruntownego przeszkolenia, do pracy w konkretnym zawodzie.

Wstąp do Służby Więziennej już dziś

W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, uzyskali obszerne informacje dotyczące możliwości rozwoju zawodowego, uposażenia, nagród jubileuszowych, dofinansowania, jakie może otrzymać funkcjonariusz, urlopu, jaki mu przysługuje, pomocy mieszkaniowej, równoważników pieniężnych oraz nabycia praw emerytalnych. Uczniowie uzyskali również obszerne informacje o procesie rekrutacyjnym. 

Perspektywy zawodowe po studiach

Maturzyści zostali zapoznani również z ofertą Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, z której dowiedzieli się jakie są zasady rekrutacji, jak będzie przebiegać ścieżka kształcenia, a także jakie perspektywy zawodowe czekają ich po studiach.

Gwarancja stałego zatrudnienia w niepewnych czasach

W życiu każdego człowieka, również przy wyborze zawodu, ważne jest, aby podążać za wewnętrznym głosem, nawet jeśli stoi on w sprzeczności z radami płynącymi z zewnątrz. Idealnie byłoby, gdyby życiowe decyzje pokierowane były zainteresowaniami, ale nawet jeżeli nie do końca są one sprecyzowane - warto poszukać i spróbować swoich zawodowych sił w Służbie Więziennej, która jest gwarantem stałego i pewnego zatrudnienia w dzisiejszych niepewnych czasach.

To w końcu każdy nas z osobna projektuje swą przyszłość i tylko od nas samych zależy, w która stronę zdecydujemy się pójść.

 

Tekst: mjr Urszula Olszewska 

Zdjęcie: Ewa Matusiak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej