15 marca br. odbyło się spotkanie robocze mjr. Grzegorza Woscholskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z mgr Dorotą Nowicką-Klimowicz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. W ramach porozumienia określono perspektywę wzajemnej współpracy, dotyczącej promocji Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca zatrudnienia, krzewienia postaw patriotycznych, uposażenia uczniów klas mundurowych w rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu penitencjarystyki, przygotowującego młodych ludzi do służby społeczeństwu.

Jedyna szkoła mundurowa w powiecie wejherowskim

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, to jedyna szkoła w powiecie wejherowskim, która prowadzi nabór do klasy mundurowej realizującej program Ministra Obrony Narodowej oraz klasy policyjnej. Po ukończeniu szkoły młodzież przeszkolona jest m.in z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę jej absolwentów na pełnienie służby przede wszystkim w formacjach mundurowych.

Korzyści z wzajemnej współpracy dla obu stron

Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie dostrzegając potencjał jednej z największych szkół mundurowych w powiecie - wychodząc z propozycją wsparcia grona pedagogicznego w przypadku uruchomienia nowego kierunku kształcenia, zwrócił się z pomysłem na stworzenie kierunku kształcenia, który byłby ściśle związany z pracą w Służbie Więziennej, co jednocześnie zyskało aprobatę i akceptację dyrekcji szkoły. Wspólny pomysł uwieńczono podpisaniem porozumienia.

Idea porozumienia 

Porozumienie określa zasady i warunki współpracy w przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego „noszenia munduru”, a także sformalizowane wsparcie i pomoc jakie otrzyma szkoła w procesie edukacyjnym uczniów.

Inwestycja w odpowiedzialną kadrę 

Wzajemna współpraca przybliży możliwość propagowanie modułu penitencjarnego wśród młodzieży, krzewienia postaw patriotycznych i odpowiedzialnych zachowań wynikających z faktu perspektywy „bycia” w służbie, to inwestowanie w potencjalną odpowiedzialną kadrę i efektywną promocję zatrudnienia w Służbie Więziennej.

 

Tekst/zdjęcie/grafika: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej