Wejherowska jednostka wspierała Powiatowy Zespół Szkół w Redzie w Dniach Otwartych, dzięki którym uczniowie mogli zapoznać się z różnorodną ofertą edukacyjną realizowaną przez szkołę. To nie wszystko! Dni otwarte były także okazją do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje Służba Więzienna w zakresie zatrudnienia i dalszej edukacji, po ukończeniu szkoły średniej.

Promocja zatrudnienia w Służbie Więziennej

Mjr Marek Drobiński – specjalista do spraw kadr, wspólnie z mjr Urszulą Olszewską – rzecznik prasową dyrektora jednostki, przedstawili możliwości jakie stwarza Służba Więzienna dla absolwentów szkoły w zaplanowaniu przyszłości związanej z rozszerzaniem posiadanego wykształcenia i karierą zawodową.

Nowoczesna szkoła mundurowa

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie kształci w sposób nowoczesny i praktyczny. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie szkolne wyposażone w projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wysokiej klasy komputery z dostępem do internetu, szerokie zaplecze do budowania sprawności fizycznej oraz szkolenia technik strzeleckich w nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej.

„Srebrna Tarcza” w przygotowaniu młodzieży na rynek pracy

W ogólnopolskim rankingu szkół w 2022 roku PZS w Redzie zdobyło „Srebrną Tarczę”, co świadczy o wysokiej skuteczności nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza dydaktyczna, kontakt szkoły z rynkiem pracy, przyjazna atmosfera tworzona wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Wykształcenie, jako podstawa pracy w Służbie Więziennej

Służba Więzienna jest jedną z najlepiej wykształconych formacji mundurowych w Polsce. Od 1996 roku wymaganym minimalnym warunkiem przyjęcia do służby jest wykształcenie średnie, które jest podstawą do dalszego samorozwoju w zakresie podwyższania wykształcenia – tak niezbędnego, do budowania indywidualnej ścieżki zawodowej.

Ponad 50 procent kadry aresztu z wykształceniem wyższym

W Areszcie Śledczym w Wejherowie zatrudnionych jest 149 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, 56 z nich to osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, 23 wyższe oraz 70 średnie.

Wysoki poziom nauczania, gwarancją utrzymania wysokiego poziomu w Służbie Więziennej

PZS w Redzie inwestując w wysoki poziom nauczania swoich uczniów, łączący wysokie wyniki edukacyjne, kompetencje, zaangażowanie kadry i jej stabilności, umiejętności współpracy, dobierania adekwatnych metod i narzędzi pedagogicznych z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury, przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu w Służbie Więziennej, który po przyjęciu będą realizowali absolwenci szkoły w pracy z osobami pozbawionymi wolności – na rzecz społeczeństwa.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej