Dzięki psom specjalnym Służba Więzienna jest w stanie zapobiec przedostawaniu się na teren jednostek środków odurzających, ponieważ przeszkolonego psiego nosa nie oszukają pomysłowe kryjówki. W ramach wzajemnej współpracy, po raz kolejny Neo - pies specjalny z wejherowskiej jednostki penitencjarnej i jego czworonożny kolega z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie – Hugo, pracowali razem na terenie jednostki, aby ich przewodnicy mogli zrealizować kluczowe idee integracji i wymiany doświadczeń.

Pies specjalny

Stałe wysiłki Służby Więziennej wkładane w eliminację substancji odurzających z zakładów karnych polegają przede wszystkim na działalności kontrolnej zakładu karnego tj. korzystaniu z zabezpieczeń, kontroli cel i kontroli osobistych osadzonych, kontroli osób odwiedzających, odzieży, korespondencji, paczek, pojazdów, pomieszczeń. Nieocenionym w eliminowaniu tego typu zagrożeń jest pies specjalny, wyszkolony do wykrywania narkotyków.

Obecność substancji odurzających w zakładach karnych to jeden z poważniejszych problemów, z którym zmaga się praktycznie każdy system penitencjarny. Na całym świecie metody przedostawania się narkotyków na tereny zakładów penitencjarnych są różnorodne, a niekiedy mogą przybrać formę zorganizowanego handlu i przemytu. Głównym sposobem transportu narkotyków na teren zakładu mogą być wizyty członków rodzin i znajomych osób pozbawionych wolności. Narkotyki mogą też przedostawać się na teren zakładu poprzez osadzonych powracających z przepustek lub z pracy, którą wykonują poza zakładem karnym, a także w paczkach i korespondencji. To właśnie dzięki psom specjalnym Służba Więzienna jest w stanie zapobiec przedostawaniu się na teren jednostek środków odurzających, ponieważ przeszkolonego psiego nosa nie oszukają pomysłowe kryjówki. 

Współpraca Służby Więziennej i Straży Granicznej

W ramach wzajemnej współpracy, po raz kolejny Neo i jego czworonożny kolega z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie – Hugo, pracowali razem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie, aby ich przewodnicy mogli zrealizować kluczowe idee integracji i wymiany doświadczeń. Sukcesywne i wzajemne ćwiczenia z funkcjonariuszami różnych służb, doskonale kształtują umiejętności praktyczne w pracy z psem oraz podnoszą techniki tresury, której poddany jest każdy pies specjalny na początku swojej służbowej drogi.

Psy specjalne takie jak Neo i Hugo przeznaczone są do wyszukiwania zapachów narkotyków. Celem pracy psa specjalnego jest wykrycie i zasygnalizowanie miejsc, gdzie mogą być m.in ukryci ludzie, materiały wybuchowe, broń, narkotyki – stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej