Osadzeni z wejherowskiego aresztu zostali zaangażowani w pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy. Z ogromną dokładnością i sumiennością segregowali, układali i pakowali paczki z obuwiem dostarczonym do udostępnionego pomieszczenia na terenie wejherowskiego aresztu w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Ok. 1000 par obuwia trafi do potrzebujących

Pomorska Grupa Poszukiwaeczo – Ratownicza Gryf organizuje pomoc dla przybywających na obszar powiatu wejherowskiego uchodźców z Ukrainy zrzeszając szerokie grono wolontariuszy niosących bezinteresowną pomoc. Dziś mogli również pomóc skazani - łącząc w pary, segregując i układając buty, które trafią do ukraińskich rodzin. Inicjatywa zaangażowania osób pozbawionych wolności wynikała z rzeczywistych potrzeb i wzajemnej współpracy aresztu z Pomorską Grupą Poszukiwawczo - Ratownicza Gryf.

Kreowanie postaw altruistycznych u osób skazanych

Angażowanie osób pozbawionych wolności do różnego rodzaju inicjatyw społecznych, wpisuje się jako jeden z elementów procesu resocjalizacji, w którym Służba Więzienna widzi skuteczna formę kształtowania postaw prospołecznych, rozwijającą wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka.

Czas wolny skazanych przeznaczony na wolontariat

Pokierowanie czasem wolnym skazanych przebywających na terenie wejherowskiego aresztu, zaowocowało przygotowaniem kolejnych paczek z pomocą humanitarną, które trafią do potrzebujących rodzin.

Doskonałe narzędzie wspierające pracę wychowawczą

Udział osób pozbawionych wolności w pracach społecznych na rzecz drugiego człowieka ma na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi pomimo osobistych problemów wynikających z pobytu w izolacji, nie bez znaczenia w procesie wychowawczym pozostają także indywidualne emocjonalne korzyści stanowiące podstawę samorozwoju. 

 

Tekst/ zdjęcia/ grafika: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej