W ramach porozumienie z Lasami Państwowymi i ogólnopolskimi obchodami ,,Miesiąca Pamięci Narodowej” skazani z wejherowskiego aresztu, zostali zaangażowani przez kadrę penitencjarną do posprzątania grobów w Lesie Piaśnickim.

Masowe egzekucje 10 km od Wejherowa

Na zachód od szosy wiodącej z Wejherowa do Pucka i Krokowej rozciąga się zachodnia część Puszczy Darżlubskiej. Od położonych w pobliżu kaszubskich wsi Wielka Piaśnica i Mała Piaśnica obszar ten otrzymał nazwę lasów piaśnickich. Jesienią 1939 roku okupanci niemieccy postanowili wykorzystać ten fragment lasów położony w odległości około 10 kilometrów od Wejherowa jako miejsce masowych egzekucji. Od przełomu października i listopada 1939 roku do wiosny 1940 roku rozstrzeliwano tam przedstawicieli polskiej elity społecznej i politycznej z Pomorza Gdańskiego, pacjentów niemieckich szpitali psychiatrycznych z Pomorza Zachodniego i Meklemburgii, a także przeciwników nazizmu i Polaków zamieszkałych przed wojną w Niemczech, których koleją przywożono z głębi III Rzeszy. Polscy historycy przypuszczają, że z rąk SS oraz członków paramilitarnego Selbstschutzu mogło zginąć w Piaśnicy nawet do 12–14 tys. osób, wśród nich kobiety i dzieci. Nad jednym z grobów zlokalizowanych w Lasach Piaśnickich , opiekę roztacza dziś Areszt Śledczy w Wejherowie.

W obronie polskości

Pomorze jest regionem szczególnym. W wielu okresach historycznych nasi przodkowie, musieli stanąć do walki w obronie polskości również na tych terenach. Dziś naszym obowiązkiem jest przekazywanie wiedzy z tego okresu, oddanie hołdu bohaterom, którzy walczyli oraz zginęli za wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u osób pozbawionych wolności

25.04. skazani z wejherowskiego aresztu w ramach programu readaptacji społecznej osadzonych, kształtowali umiejętności społeczne i poznawcze ze szczególnym uwzględnieniem postaw obywatelskich i patriotycznych, porządkując cmentarz w Piaśnicy. Po zakończonych pracach zapalono znicze. 

Godziny spędzone na pracach porządkowych

To cenna lekcja. Poza wyniesioną wiedzą o historii Polski i tego miejsca, godziny spędzone na pracach na cmentarzu, były okazją do refleksji o bohaterach, którzy w walce o etos wolnej Polski, zapłacili najwyższą cenę

 

Tekst: mjr Urszula Olszewska 

Zdjęcie: kpt Ewa Zarychta 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej