Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałym sposobem zdobycia wiedzy na temat poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie

Współpraca  ze Stowarzyszeniem Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej zaowocała  powstaniem programów sprzyjających readaptacji społecznej skazanych. Osadzeni  odbywający karę pozbawienia wolności  w Areszcie Śledeczym w Wejherowie poprzez uczestnicwo w nich angażują się w zbieranie  śmieci w ramach ogólnoświatowej Akcji Sprzątania Świata. Aktywnie uczestniczyli również w adaptacji stodoły do warunków mieszkalnych w ramach pomocy dla wiejskiej rodziny zamieszkującej rozpadającą sie drewniana chatkę. Pomagają też  przy organizowaniu bezpiecznego miejsca do zabaw, dla dzieci mieszkających na terenie wsi Lewinko.  

Programy o charakterze wolontaryjnym kształtują nawyk pracy, integrują ze społecznością lokalną wokół problemu dbania o siebie nawzajem oraz wpływu dobrych stosunków sąsiedzkich na wizerunek małej ojczyzny. Ponadto uczą aktywnego, pożytecznego spędzania czasu wolnego i współpracy z innymi, podnoszą niski poziom samooceny, którym nierzadko charakteryzują się osoby pozbawione wolności. Dodatkowo zmniejszają poczucie bezradności, stygmatyzacji i odrzucenia oraz strach przed wchodzeniem w nowe role społeczne.

 

Tekst: Dariusz Kornak
Zdjęcia: Dariusz Kornak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej