Od 1999 roku, obchodzona jest kampania "BIAŁA WSTĄŻKA". Ta globalna inicjatywa ONZ stanowiąca "16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" nie ominęła również Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Kampania "Biała Wstążka" zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Odbywa się co roku pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór dat nie jest przypadkowy. Zadaniem pomysłodawców akcji jest przypomnienie, że prawa kobiet to prawa człowieka.

Akcja rok rocznie prowadzona jest w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. W obliczu powszechności zjawiska przemocy wobec kobiet, działania promujące kampanię "BIAŁA WSTĄŻKA" podjęte w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, wydają się być uzasadnione i nie do przecenienia, zwłaszcza mając na uwadze liczbę skazanych odbywających karę za stosowanie przemocy domowej. Włączenie się w akcję dało możliwość modelowania społecznie pożądanych postaw.

opracowała: ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej