10 lipca 2019 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu wizytował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. W trakcie wizyty towarzyszyli mu Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek. Gospodarzem spotkania był Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu ppłk Krzysztof Ziółkowski.

Wizyta była okazją do przedstawienia specyfiki funkcjonowania służewieckiej jednostki. Przyjęty w 2016 roku program modernizacji Służby Więziennej znacząco przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa pełenienia służby przez funkcjonariuszy jak również poprawy warunków socjalno-bytowych osadzonych. Podczas wizyty wiceminister sprawiedliwości szczególną uwagę zwrócił właśnie, na stosowane w jednostce rozwiązania techniczno- ochronne oraz warunki, w jakich wykonywana jest kara pozbawienia wolności oraz tymczasowy areszt. Sekretarz Stanu zapoznał sie również z podstawowymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi prowadzonymi w areszcie śledczym.

Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej