W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie, w tygodniu poprzedzającym nadchodzące Święta Wielkanocne, zorganizowane zostało świąteczne spotkanie skazanych z ich rodzinami. Było ono częścią programu readaptacji społecznej integrującego rodziny.

W ramach programu osadzeni samodzielnie przygotowali kartki z życzeniami dla swoich najbliższych, a także zaprojektowali pisanki dla dzieci.

Spotkanie początkowo przebiegało w nastroju wzruszenia, było rodzinnie i świątecznie. Pod koniec, mimo więziennych krat i murów,  za sprawą najmłodszych udało się wskrzesić atmosferę radości.

Integracja skazanych  z rodziną jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie resocjalizacji. W ramach zrealizowanego programu skazani, w tak trudnym przedświątecznym dla nich okresie,  mieli możliwość dodatkowego spędzania czasu ze swoimi rodzinami i na zabawie z dziećmi. 

Tekst i zdjęcia: mjr A. Maryniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej