Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu odwiedziła grupa węgierskich więzienników. Współpraca międzynarodowa, w tym zagraniczne wizyty studyjne, umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego, co przekłada się na jakość oddziaływań w zakresie pracy penitencjarnej oraz stosowanych rozwiązań prawnych.

Współpraca międzynarodowa jest ważnym elementem zdobywania wiedzy i doświadczenia w pracy penitencajrnej. Realizowane przez Służbę Więzienną wizyty studyjne umożliwiają bezpośrednią wymianę poglądów, praktycznych rozwiązań prawnych stosowanych w codziennym funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych. Współpraca międzynarodowa pozwala również na wymianę sprawdzonych procedur, prowadząc tym samym do unowocześnienia i wypracowania uniweraslnych standardów w kontekście innowacyjnych przedsięwzięć. Współpraca z partnerami z zagranicy pozwala spojrzeć na nasze lokalne dylematy z innego punktu widzenia oraz inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań.

 

Delegacja Węgierskiej Służby Więzienej podczas wizyty w areszcie na Służewcu poznała najważniejsze zasady polskiego systemy peitencajrnego. Funkcjonariuszom z Węgier przedstawiono rozwiązania techniczno- ochronne stosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w areszcie, zaprezentowano specyfikę funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. Członkowie delegacji wizytowali teren jednostki w Warszawie-Służewcu. Ważnym punktem wizyty była także prezentacja funkcjonującego w strukturze aresztu oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz oddziałów dla skazanych i tymczasowo aresztowanych. 

 

Zwiedzanie zakończyła wymiana doświadczeń i praktyk przyjętych na Węgrzech. Wizyta w Areszcie Śledczym w warszawskim Służewcu stanowiła dla naszych gości ważny punkt  programu pobytu w Polsce i była okazją do pokazania wysokiej jakości rozwiązań stosowanych w polskim systemie penitencjarnym.

 

 

Opracowała por. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej