W ostatnią sobotę października tego roku w Łochowie, odbyły się organizowane przez Region Mazowsze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, warsztaty niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. W trakcie spotkania Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu reprezentowali członkowie zespołu terapeutycznego oddziału dla skazanych uzależnionych od alkoholu. W warsztatach wzięli udział również więziennicy z Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, Zakładu Karnego w Barczewie oraz Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Współpraca Służby Więziennej ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików sięga swą tradycją lat 80- tych XX wieku. Pierwsza grupa AA w polskiej jednostce penitencjarnej, grupa „Krokus”, powstała w 1985 roku w Oddziale Zewnętrznym w Mrowinie k. Poznania. Na skutek różnych komplikacji w tym samym roku zawiesiła ona swą działalność. Nie zniechęciło to jednak, zarówno samą Wspólnotę jak i więzienników, do wzajemnej współpracy na rzecz pomagania w trzeźwieniu uzależnionym skazanym. Już dwa lata później powstała kolejna grupa w Zakładzie Karnym w Siedlcach. W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu tradycja mitingów sięga przełomu lat 80/90-tych. W więzieniu na warszawskim Służewcu działają dwie grupy AA- „Rubens” i „Nowe życie”. Aktualnie mitingi AA, odbywają się w niemal wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Tego typu warsztaty, organizowane od kilku lat przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, stanowią okazję nie tylko do poszerzania wiedzy na temat Wspólnoty i jej programu, ale przede wszystkim stanowią okoliczność do wypracowywania praktyk w zakresie wzajemnej współpracy.


 

Tekst: por. A. Penkin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej