Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej Dyrektorzy Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu, mjr Nikodem Banaś oraz z-ca Dyrektora mjr Bartosz Jaroszewski wraz z kierownictwem aresztu oraz zaproszonymi gośćmi, krewną Ludwiki Uzar- Krysiakowej Panią Grażyną Kossowską, przedstawicielami służb mundurowych oraz instytucji z którymi współpracuje areszt dzięki bardzo dobrym relacjom, między Aresztem Śledczym a Fundacją Stare Powązki, z którą 13 lutego podpisane zostało porozumienie o współpracy, oddali hołd zmarłym funkcjonariuszom Straży Więziennej nad ulokowanymi na cmentarzu Powązkowskim mogiłami. Były to osoby szczególnie ważne dla działania formacji, które przyczyniły się o ukształtowania obecnej Służby Więziennej m.in. Ludwika Uzar- Krysiakowa, Zygmunt Bugajski, Tadeusz Mitraszewski oraz Michał Lorentowicz.

W spacerze po jednej z najpiękniejszych nekropolii w Europie w trakcie którego odwiedzono cztery groby funkcjonariuszy Straży Więziennej dzięki współpracy z Fundacją Stare Powązki uczestniczyła przewodnik, która uatrakcyjniała spacer historyczny dostarczając wielu ciekawostek dotyczących historii cmentarza oraz informacji dotyczących spoczywających na Starych Powązkach sławnych postaci.

Na obchody związane z dniem Tradycji Służby Więziennej zostali zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych z którymi na co dzień współpracuje areszt oraz przedstawiciele instytucji z którymi areszt współpracuje w ramach zawartych porozumień. W spacerze historycznym uczestniczyli:

W zastępstwie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II Oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II asp. Iwona Kijowska

Komendant Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr. 17 Warszawa Ursynów mł. bryg. Rafał Słodki

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie płk SG Grzegorz Pietyra

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Krzysztof Chojnacki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów Sławomir Mydłowski

Prezea Fundacji Stare Powązki ks. Kanonik Jacek Laskowski

oraz Członek Zarządu Fundacji Stare Powązki Karol Gądzik

Symboliczne biało- czerwone wieńce pojawiły się na grobach czterech postaci polskich więzienników aby zachowywać o nich pamięć. Znicze zapłonęły na mogiłach Zygmunta Bugajskiego, którego grób znajduje się w alei ofiar katyńskich, twórcy polskiej myśli penitencjarnej, oraz Ludwiki Uzar- Krysiakowej o której artykuł znajduje się tutaj, a także na grobie Michała Lorentowicza i Tadeusza Mitraszewskiego.

W trakcie uroczystości odczytano list od Pana Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia oraz wręczono zaproszonym gościom  specjalnie na tę okoliczność przygotowane okolicznościowe coiny. Monety z okazji obchodzonego po raz pierwszy Dnia Tradycji Służby Więziennej to symboliczne podkreślenie znaczenia tego święta

Groby zasłużonych funkcjonariuszy stanowią materialne świadectwo kluczowych i przełomowych wydarzeń dla Służby Więziennej, związanych często z walką i męczeństwem. Dbanie o dziedzictwo narodowe stanowiące dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby przyszłe pokolenia przejęły po nas misję podtrzymywania pamięci o tych, którzy odeszli.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej