5 grudnia 2019 roku ks. Biskup Michał Janocha udzielił grupie osadzonych sakramentu bierzmowania i chrztu. Uroczystość była zwieńczeniem kilkumiesięcznego okresu przygotowań prowadzonych pod kierunkiem Księdza kapelana, s. Anny i świeckich katechetek.

Ks. Biskupa powitał na terenie Aresztu z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu kpt. Łukasz Kowalik.

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament tzw. inicjacji chrześcijańskiej. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia Ducha Świętego i umocnienie ich wiary.

wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Korzystanie z wolności religijnej jest uregulowana w Konstytucji z 02 kwietnia 1997 roku oraz także w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Art. 106 § 1 kkw mówi ; Skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów.

Wśród populacji skazanych są tacy, którzy w okresie izolacji więziennej chcą się rozwijać duchowo i jest to dla nich ważne. Jest to możliwe, ponieważ na terenie jednostki pracuje ze skazanymi ksiądz kapelan oraz siostry i świeccy katecheci. 

Podczas liturgii kandydaci donośnym głosem wyrazili swoją chęć przyjęcia sakramentu i wytrwania w wierze: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary oraz postępowania według jej zasad”.

Ks. Kapelan pogratulował bierzmowanym oraz  podziękował  ks. Biskupowi, kapłanom i katechetom za zaangażowanie w duszpasterstwo więzienne.

Opracowała: ppor. Agnieszka Tracz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej