W związku z podpisanym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego porozumienia o współpracy mającego na celu propagowanie idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Aresztu Śledczego zorganizowano szkolenie dla kierowców Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Generalny Służby Więziennej podpisali w czerwcu ubiegłego roku porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy w obszarze organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Współpraca obejmuje m.in. wsparcie i uczestnictwo w ramach organizowanych kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych, doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, a także organizowanie wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych.

Obok wymiany doświadczeń czy prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych współpraca będzie miała na celu również przeprowadzanie zajęć resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że inauguracja projektu „Szanuj zasady, chroń życie” odbyła się na terenie Aresztu na Słuzewcu przed Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który jest obchodzony w trzecią niedzielę listopada. 

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej