Absolwenci uczelni o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, prawnych są potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej. O tym które elementy oferty pracy są według studentów szczególnie cenne a jakie sami mogą zaoferować przyszłemu pracodawcy, rozmawiano podczas spotkania na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w piątkowe przedpołudnie. Tym razem gośćmi służewieckiej jednostki byli studenci IV i V roku resocjalizacji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zawsze należy pamiętać, że podjęcie decyzji związanej ze ścieżką zawodową nie może być pochopne, w związku z tym wszelkie praktyki, wizyty studyjne w placówkach wychowawczych oraz jednostkach penitencjarnych jest ułatwieniem i stanowi możliwość  uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. Należy pamiętać, że po resocjalizacji  można wykorzystując  własne umiejętności i kreatywność, znaleźć w  zawodzie taką dziedzinę, w której aktywność da satysfakcję, może być to także praca w więzieniu. Czas studiów należy więc wykorzystać na poszukiwania inspiracji. Z takiego założenia wychodzą prowadzący zajęcia akademickie oraz kierownictwo jednostki, chętnie przyjmujące na swoim terenie studentów. W czasie spotkania studenci resocjalizacji zadawali wiele pytań dotyczących pracy w zawodzie. Zainteresowani byli szczególnie tym w jaki sposób wychowawcy działu penitencjarnego uczestniczą w ścieżce skazanego od przyjęcia do jego zwolnienia oraz o tym jak wychowawcy dostosowują  wobec skazanych oddziaływania.

Spotkanie miało także na celu weryfikację, czy na obecnym etapie kształcenia studenci posiadają już wystarczającą wiedzę teoretyczną, aby wykonywać czynności praktyczne związane ze służbą oraz czy są w stanie zadeklarować gotowość do identyfikowania się z zasadami przyszłego miejsca pracy.

Pośród ponad dwudziestu osób, które odwiedziły Areszt były takie, które po zakończeniu studiów rozważają związanie swojej przyszłości ze Służbą Więzienną. W związku deklarowaną chęcią zaproszono te osoby do kontaktu.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat rekrutacji do Służby Więziennej dostępne są na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce rekrutacja.

Opracowała: ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej