Gościliśmy dzisiaj na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie studentów Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Gości zapoznano z najważniejszymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności a także pokazano praktyczne ich zastosowanie. Zdecydowanie czas studiów należy wykorzystać na poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i planowanie swojej dalszej ścieżki zawodowej.

W przypadku studentów prawa szczególnie ważne są wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych ponieważ prawo karne wykonawcze będące podstawowym aktem prawnym regulującym zadania i działania Służby Więziennej najłatwiej zrozumieć w jednostce penitencjarnej.

Wizyty w areszcie są bardzo cennym doświadczeniem dla studentów kierunków prawniczych, resocjalizacji, psychologii i pedagogiki. Praktyki, wizyty studyjne, zajęcia hospitacyjne zawierają element edukacyjny, ponieważ często na Uczelni przyswaja się tylko teoretyczne zagadnienia lub poznaje narzędzia, z których można skorzystać dopiero w pracy.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej