Oddział Zewnętrzny w Warszawie- Bemowie odwiedzili dzisiaj studenci Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Podczas dzisiejszej wizyty mieli szansę porozmawiać z wychowawcą i psychologiem oraz przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy podczas codziennych obowiązków.

Zawsze należy pamiętać, że podjęcie decyzji związanej ze ścieżką zawodową nie może być pochopne, w związku z tym wszelkie praktyki, wizyty studyjne należy traktować jako ułatwienie. Stanowią one możliwość uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. Okres studiów należy wykorzystać na poszukiwania inspiracji. Z takiego założenia wychodzą prowadzący zajęcia akademickie oraz kierownictwo jednostki, chętnie przyjmujące na swoim terenie studentów, którzy potencjalnie będą mogli znaleźć się w przyszłości w szeregach formacji jaką jest Służba Więzienna.

Studenci w ramach zajęć hospitacyjnych mających na celu przygotowanie do wyboru zawodu poznali zadania i tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas rozmów z przedstawicielami aresztu zapoznali się z zadaniami jednostki penitencjarnej jako instytucji oraz obserwowali funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W czasie zajęć o charakterze dydaktyczno- hospitacyjnym studenci mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością. Możliwe było to poprzez zapoznanie gości z najważniejszymi zapisami prawa regulującymi sposób wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania a także pokazanie praktycznego ich zastosowania.

Spotkanie miało także na celu weryfikację, czy na obecnym etapie kształcenia studenci posiadają już wystarczającą wiedzę teoretyczną, aby wykonywać czynności praktyczne związane z wybraną specjalizacją oraz na czym muszą się skupić, aby z satysfakcją móc realizować się w wybranym zawodzie.

Wnioski z wizyty hospitacyjnej będą na pewno inspiracją do poszukiwań swojej ścieżki zawodowej oraz próbą połączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem przepisów w pracy penitencjarnej.

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej