Spotkanie Mikołajkowe w ramach programu integracji rodzin odbyło się w Areszcie Śledczym w Warszawie - Służewcu a tydzień wcześniej w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie. Takie spotkanie to okazja do refleksji na temat pełnionych w rodzinie ról. Służyły temu realizowane w areszcie na warszawskim Służewcu w ostatnim czasie zajęcia warsztatowe współorganizowane z Fundacją "Człowiek Może" poprzedzające docelowe spotkanie z bliskimi. W ich trakcie osadzeni mieli okazję zastanowić się między innymi nad tym, jak dotychczas realizowali się lub pozostawali bierni w roli ojca, jakie są tego rezultaty dla funkcjonowania psychicznego ich dzieci, jakie ciążą na nich powinności wynikające z faktu bycia ojcem, czy chociażby, czemu właściwie służy od strony psychologicznej wspólne spędzanie czasu i sposobach pielęgnowania więzi rodzinnych.

Programy integracji rodzin ważny punkt oddziaływań prowadzonych na terenie Naszej jednostki peniencjarnej. Kadra aresztu dokłada wszelkich starań, aby z jednej strony minimalizować negatywne konsekwencje wynikające z rozłąki uznając w ten sposób nie tylko kodeksowe prawo osadzonych do podtrzymywania więzi z bliskimi, ale również dbając o zaspokojenie naturalnych potrzeb człowieka wynikajacych z faktu bycia istota społeczną,  z drugiej strony za cel stawia sobie edukację w zakresie świadomego pełnienia ról w rodzinie, a tym samym stworzenia motywacji i alternatywy dla przynależności do grup aspołecznych, zachowań krzywdzących i życia na bakier z prawem.

Rodzina to czynnik motywujący skazanych do zmian, a przecież o to w procesie resocjalizacji chodzi. Ze skazanymi, którzy są zakotwiczeni w środowisku rodzinnym pracuje się znacznie lepiej, a prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych rezultatów jest większe. W czasie trwania programu "Myślami jestem z Wami- spotkanie świąteczne" rodzinę włączono w proces oddziaływania na skazanych, którzy czas poświęcili, na przygotowanie się do spotkania poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Skazani mieli szansę na ponowne zdefiniowanie siebie w roli ojca, odkrycie nowych wartości, dostrzeżenie potrzeb dzieci i wartości płynących z harmonijnego życia rodzinnego. Dzieci osadzonych nie mają w dłuższych lub krótszych okresach szansy na opiekę obojga rodziców. 

Do głównych zadań opracowanego programu należy również uświadomienie uczestnikom wartości, walorów kontaktu z drugim człowiekiem, uczenie komunikacji społecznej wprowadzenia dialogu, wzmacnianie więzi rodzinnych, modelowanie środowiska rodzinnego w celu zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, wskazywanie wzorów i korzyści płynących z harmonijnego życia rodzinnego oraz przede wszystkim kształtowanie u skazanych szacunku dla potrzeb dziecka. Kolejna edycja programu już wkrótce.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej