W czasie świątecznego weekendu funkcjonariusze z warszawskiego aresztu przy Kłobuckiej nie próżnowali, mieli więcej pracy niż można by było zakładać. Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili w ostatni weekend dwie próby dostarczenia do aresztu telefonów komórkowych i suszu roślinnego. Przemytu próbowano dokonać metodą na tzw. wrzutkę.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu dwukrotnie w okresie świątecznym udaremnili próby przemytu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu jednostki organizacyjnej służby więziennej. Telefony komórkowe to przedmiot codziennego użytku. Za murem nie myślimy jednak o tym, że te praktyczne urządzenie przemycone na teren jednostki penitencjarnej może być w rękach osadzonych narzędziem służącym do zdobywania narkotyków, sterowania grupą przestępczą, zlecania zabójstw, wymuszania haraczy, organizowania ucieczek, zastraszania świadków, rodzin funkcjonariuszy i innych niewinnych osób.

Kreatywność osób próbujących przemycać niedozwolone przedmioty jest z dnia na dzień większa. W jednej z ostatnich prób przemytu próbowano dostarczyć do aresztu telefon ukryty w szczotce do włosów. Każda kolejna droga, którą do aresztu próbują przemycić szmuglerzy zostaje zblokowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i próby z zewnątrz są ponawiane. Tym razem przemytowi zapobiegli patrolujący teren aresztu funkcjonariusze Służby Więziennej. Przemytu próbowano dwukrotnie dokonać metodą na tzw. przerzutkę. Funkcjonariusze w ujawnionych podczas patrolu paczuszkach znaleźli w sumie trzy telefony i zielony susz. Funkcjonariusze dysponują także innymi przedmiotami m.in skaner rentgenowski, którymi prześwietlają paczki z artykułami higienicznymi kierowane do skazanych. W pracy pomaga im także czujny nos psa.

W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Osadzonym odbywającym karę przysługuje możliwość kontaktu telefonicznego z rodziną każdego dnia, za pomocą aparatów samo inkasujących umieszczonych na korytarzach oddziałów mieszkalnych, jednak rozmowy te podlegają kontroli służby więziennej. Skazani korzystają także z możliwości widzeń za pomocą komunikatora skype.

Służba Więzienna realizując zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności dokłada starań, aby zapewnić prawidłowy tok postępowań karnych oraz nie dopuścić do czynów niezgodnych z prawem.

Dzięki sumiennej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy, kolejny raz udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego, co gwarantuje utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Opracowała ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej