Z okazji Dnia Dziecka w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie - Bemowie, osadzeni w ramach programu readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin zaprosili swoje dzieci i rodziny do wspólnej zabawy. Radości i uśmiechów nie było końca.

W ich trakcie spotkania zorganizowanego w sai widzeń, osadzeni mieli okazję zastanowić się między innymi nad tym, jak dotychczas realizowali się lub pozostawali bierni w roli ojca, jakie są tego rezultaty dla funkcjonowania psychicznego ich dzieci, jakie ciążą na nich powinności wynikające z faktu bycia ojcem, czy chociażby, czemu właściwie służy od strony psychologicznej wspólne spędzanie czasu i sposobach pielęgnowania więzi rodzinnych.

Programy integracji rodzin ważny punkt oddziaływań prowadzonych na terenie Naszej jednostki peniencjarnej. Kadra aresztu dokłada wszelkich starań, aby z jednej strony minimalizować negatywne konsekwencje wynikające z rozłąki uznając w ten sposób nie tylko kodeksowe prawo osadzonych do podtrzymywania więzi z bliskimi, ale również dbając o zaspokojenie naturalnych potrzeb człowieka wynikajacych z faktu bycia istota społeczną,  z drugiej strony za cel stawia sobie edukację w zakresie świadomego pełnienia ról w rodzinie, a tym samym stworzenia motywacji i alternatywy dla przynależności do grup aspołecznych, zachowań krzywdzących i życia na bakier z prawem.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej