W Areszcie Śledczym w Warszawie - Służewcu, trwa program profilaktyczny zapobiegający uzależnieniom od środków psychoaktywnych. W prezentowanym programie celem profilaktyki jest dostarczenie osadzonym informacji o substancjach zmieniających świadomość człowieka, zapoznanie z mechanizmem powstawania uzależnień oraz przekazanie wiedzy na temat szerokich skutków używania substancji. Ważne będzie także omówienie zasobów i deficytów osadzonych, co umożliwi próbę zidentyfikowania indywidualnych przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne i pozwoli na pracę nad nimi.

Zasadniczy sens profilaktyki: uchronić przed patologią, zanim jeszcze do niej dojdzie. Ten etap jest łatwy do zidentyfikowania. Łatwo go dostrzec tak, jak stan przeciwny, to znaczy sytuację, w której dana osoba przekracza „granicę bezpieczeństwa” i dochodzi u niej do inicjacji narkotykowej.

Jedną z najistotniejszych form oddziaływań prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest profilaktyka uzależnień oraz prowadzenie terapii w oddziałach terapeutycznych. Zajęcia profilaktyczne, które obecnie realizowane są na terenie jednostki są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i wychowawców. W Areszcie w Warszawie Służewcu takie programy realizowane są cyklicznie.

opracowąła por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej