Dzisiejszego szarego i ponurego dnia funkcjonariusze jak co dzień w pogodę i niepogodę spotykają się z Bohaterami, beneficjentami akcji #obiadydlabohaterów. Powstańcy i ich rodziny doceniają wysiłek mundurowych ze Służewca, ponieważ poza pysznym obiadem ich obecność to stały punkt dnia - od 2020 roku. Funkcjonariusz Służby Więziennej powinien kierować się ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności. Dlatego czujemy się w obowiązku aby robić co w naszej mocy, by ułatwić funkcjonowanie naszym Bohaterom nie tylko w okresie astronomicznej jesieni, ale także w okresie jesieni życia.

Nie tylko obiady dostarczane w pogodę i niepogodę są tym elementem, który powoduje, że akcja jest taka wyjątkowa. Zdarzały się sytuacje, że funkcjonariusze na prośbę seniorów wyrzucają im śmieci lub wykonują inne drobne czynności. Funkcjonariusze opowiadają, że w związku z wątpliwościami lub niemożnością dostania się do wskazanej osoby musieli kontaktować się z fundacją i rozstrzygać, co się stało, czy trzeba na przykład wezwać pomoc. Niestety w okresie, w którym trwa akcja, kilku z Bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego, odeszło.

Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu jeszcze w 2020 roku zaczęła wspierać akcję #obiadydlabohaterów. Funkcjonariusze dostarczali przygotowane posiłki do zasłużonych dla Wolności mieszkańców Warszawy. Akcja trwa do dziś. Inicjatywa została uznana za wyjątkowo potrzebną w związku z czym pozostała w naszej codzienności.

Gest jaki wykonywany jest w stosunku do Powstańców, to forma wdzięczności za ich walkę o wolność Ojczyzny. PAMIĘTAMY!

Opracowała: por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej