Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu włączyli się w akcję charytatywną „Legijna paczka świąteczna na kresy 2019”, której celem jest przygotowanie paczek świątecznych z żywnością dla Naszych rodaków zamieszkujących na Wileńszczyźnie. Akcja kontynuowana jest od 10 lat przez kibiców Legii zakłada przygotowanie paczek świątecznych z żywnością dla Polaków z Wileńszczyzny.

Zebrano wiele produktów spożywczych. Do akcji włączyli się funkcjonariusze wszystkich działów oraz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie.

W służewieckim areszcie funkcjonariuszom nie jest obojętny los innych ludzi, pracownicy i funkcjonariusze propagują honorowe krwiodawstwo, dawstwo szpiku oraz inicjatywy edukacyjne skierowane do szkół. Wspólne bezinteresowne pomaganie bardzo integruje wokół problemu, daje sporą satysfakcję. Dodatkowo włączanie się do prospołecznych akcji stwarza okazję do działania na zasadach partnerstwa między wszystkimi pionami pracy, daje także szansę na zdobycie nowych doświadczeń.

Zbiórka trwała do 28 listopada. Zawartość z zebranych pudełek trafiła na ogólną górkę czekolad i innych smakołyków, po czym produkty były pakowane przez funkcjonariuszy, którzy chętnie włączyli się w tą prospołeczną akcję, dzieląc się także świątecznym nastrojem.

teskt i zdjęcia: ppor. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej