Już jest ! ukazał się pierwszy numer gazety więziennej „Vox Carceris” Gazeta powstała dzięki inicjatywie wychowawcy ds. kulturalno- oświatowych. Sama nazwa gazety jest efektem pracy zespołu redakcyjnego, stworzonego ze skazanych. Jest to pełna zapału do pracy redakcja.

Numer 1/2024 gazety więziennej „Vox Carceris” od dziś dostępny jest w oddziałach mieszkalnych.

Tematyka zawarta w miesięczniku związana jest z odbywaniem kary pozbawienia wolności, przedstawiane są w niej wydarzenia bieżące, przybliżane jest tło historyczne przypadających świąt. Ważną dla skazanych pozycję stanowi kącik sportowy, recenzje książek dostępnych w tutejszej bibliotece oraz konkursy w których można wziąć udział.

Praca nad stworzeniem pierwszego numeru pokazała, że jest to czasochłonne i wymagające rzetelnego podejścia zadanie, które na szczęście nie przerosło zespołu redakcyjnego. Celem głównym wydawania więziennej gazety jest rozwijanie umiejętności redakcyjnych, wyrabianie nawyku uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania, a także promowanie twórczości więziennej. Taka aktywność skazanych jak stworzenie redakcji, buduje zaufanie, uczy współpracy, wzbudza większą kreatywność i pomysłowość, pozwala uczyć się od siebie wzajemnie, ułatwia pokonywanie trudności np. z ortografią lub interpunkcją.

Stworzenie przestrzeni do realizacji takiego przedsięwzięcia jak wydanie gazety, której odbiorą będzie ponad 100skazanych przebywających w areszcie stanowi także okazję do aktywizacji kulturalnej środowiska więziennego, realizacji oddziaływań wychowawczych przez sztukę z jednoczesnym przygotowaniem do świadomego odbioru wytworów plastycznych i literackich, wyrabiania otwartej postawy wobec słowa pisanego, a tym samym wobec świata, rozwijania i wzbogacania obszaru indywidualnych zainteresowań i uzupełniania braków w rozwoju kulturalnym.

 

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej