Naszą załogę wzmocnił dziś nowy funkcjonariusz. Towarzyszyliśmy mu przy uroczystym składaniu ślubowania przed Dyrektorem Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu. Obserwowaliśmy także jego pierwsze wejście na teren ścisły jednostki, przyglądaliśmy się pierwszemu spotkaniu z przełożonymi i kolegami z działu. Padły pierwsze pytania i odpowiedzi.

Z pewnością nasz nowy kolega zapamięta ten dzień na długo. Ślubowanie to szczególnie uroczysty moment. Odbywa się przed Dyrektorem Aresztu Śledczego w obecności kierownika działu do którego nowy funkcjonariusz został przyjęty, w pomieszczeniu gdzie umieszone jest godło Rzeczpospolitej Polskiej oraz flaga państwowa. Te symbole nadają powagi tej wyjątkowej chwili. Dziś towarzyszyliśmy nowemu funkcjonariuszowi nie tylko przy uroczystym składaniu ślubowania, ale także w pierwszych rozmowach z przełożonymi oraz w pierwszym wejściu na teren ścisły z towarzyszeniem p.o z-cy Kierownika Działu Ochrony, który opowiadał o funkcjonowaniu jednostki. Funkcjonariusz otrzymał dziś klucze do szafki oraz do szafki depozytowej. Przydzielono mu także elementy umundurowania. W czasie rozmów przekazano podstawowe informacje związane z zachowaniem służbowym oraz poinformowano o wynikających z zapisów kodeksowych obowiązkach powierzonych formacji. Nowi kierownicy zastrzegli, że będą starali się być wsparciem i opoką. Teraz trzeba tylko nabierać doświadczenia.

Nowemu koledze życzymy satysfakcji z pracy zawodowej.

Pamiętaj, że także możesz dołączyć do Naszej formacji. Dziś dla kandydatów do służby to ostatni moment na składanie dokumentów więcej informacji:

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej